Doornbos|Suringar|Wiersema

Tarieven

In de eerste bespreking zal samen met de advocaat worden gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over hulp in de advocaatkosten kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Komt u niet voor gefincancierde rechtsbijstand in aanmerking, dan zal een uurtarief worden afgesproken.

Een vaste prijsafspraak is mogelijk als op voorhand een redelijke inschatting kan worden gemaakt van de werkzaamheden in een zaak. Ook hier geldt dat BTW en overige kosten worden berekend.

Algemene voorwaarden

Alle diensten en/of werkzaamheden door vennoten/medewerkers van het kantoor worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met de maatschap Doornbos|Suringar|Wiersema Advocaten|Mediators.

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door de maatschap en/of degenen die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar wordt uitbetaald.

De maatschap is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

De voormelde overeenkomst van opdracht laat de opdrachtnemer vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op voormelde opdracht niet van toepassing.

Alle werkzaamheden worden verricht volgens het tarief dat bij aanvang van de werkzaamheden is overeengekomen.

De derdenrekening valt onder de Stichting Beheer Derdengelden Doornbos|Suringar|Wiersema Advocaten|Mediators ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, nummer 41019622.

Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, nummer 01177776.

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur