Doornbos|Suringar|Wiersema

Psychiatrisch patiëntenrecht

Bij Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators verlenen mr M.G. Doornbos, mr. W.J.P. Suringar, en mw. mr. M.M. Wiersema rechtsbijstand in BOPZ zaken.

BOPZ staat voor Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen. Dit rechtsgebied omvat de regels met betrekking tot de onvrjiwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis met een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM).