Doornbos|Suringar|Wiersema

Procesadvocaat

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators zet vanaf 1 september 2008 de procureurswerkzaamheden voort.

mr M.G. Doornbos treedt graag voor u op als procesadvocaat op dezelfde wijze als het kantoor in de afgelopen 60 jaar de procureursdiensten heeft verricht: gedegen, snel en efficiënt.

Zie voor de tarieven onderstaande lijst.

Tarieven en voorwaarden procesadvocaat

Iedere rolverrichting € 20,--

Minimum bij verstek zonder beslag enz. en niet meer dan negen rolzittingen € 190,--

Eenmalige toeslag in rolprocedures: beslag, comparitie, enquête, descente of pleidooi € 90,--

Voor de eerste rolzitting ingetrokken zaak € 50,--

Beslag, kort geding, faillissementsaanvragen € 190,-- (inclusief behandeling ter zitting)

Echtscheidingsprocedures, andere familiezaken en andere rekestprocedures € 200,--

Werkzaamheden buiten de eigenlijke procureurswerkzaamheden, zoals het waarnemen van enquêtes en per uur comparities € 185,--

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Verschotten als griffierecht en deurwaarderskosten worden tussentijds gedeclareerd.

Voor de inhoud van de processtukken blijft de behandelend advocaat verantwoordelijk. Onze werkzaamheden als procesadvocaat zijn beperkt tot het verrichten van proceshandelingen en de daarmee verbandhoudende correspondentie en administratieve handelingen, zoals die vroeger verricht werden onder de noemer van procureurswerkzaamheden.

Vijf jaar na het afsluiten van de zaak wordt het dossier uit het archief verwijderd en vernietigd.