Doornbos|Suringar|Wiersema

Jeugdrecht

Bij jeugdrecht gaat het enerzijds om het bijstaan van de minderjarige in kinderstrafzaken en anderzijds om het bijstaan van minderjarigen bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De belangen van de minderjarige staan centraal.

mr M.G. Doornbos, mr. W.J.P. Suringar, en mw. mr. M.M. Wiersema staan de minderjarigen bij bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

mr M.G. Doornbos staat minderjarigen ook bij in strafzaken.