Doornbos|Suringar|Wiersema

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat regels die de verhouding tussen overheid en burger bepalen. De rechtspraktijk heeft veelal te maken met het procedurele bestuursrecht. Daarbij moet gedacht worden aan procedures rond bestemmingsplannen, afgifte van diverse vergunningen en bestuursrechtelijke boetes.