Doornbos|Suringar|Wiersema

Specialismen

Met de huidige complexe wet- en regelgeving is het van doorslaggevend belang specifieke kennis te bezitten. Met de gespecialiseerde rechtshulp van Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators staat u het sterkst.

De advocaten zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
  • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
  • Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)
  • Stichting Drentse Strafrecht Advocaten (DSA)
  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht advocaten (VNJA)
  • Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS)
  • Geschillencommissie Advocatuur (NOVO)
  • Vereniging Psychiatrische patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)
  • Disciplinia (tuchtrechtadvocaten)