Doornbos|Suringar|Wiersema

Vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer open zijn met inachtneming van corona maatregelen.


Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators is een professionele juridische dienstverlener. Het kantoor is opgericht in 1948 en kent dus een lange traditie. Het voortdurend leveren van kwaliteit heeft ons tot een gerenommeerd advocatenkantoor gemaakt.

Een team van ervaren advocaten staat voor u klaar om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Wij bieden u een gedegen advies, of voeren voor u een juridische procedure. Ook bestaat de mogelijkheid tot mediation. Een methode waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt in de rechtspraktijk.

De complexiteit van wet- en regelgeving maakt specialisatie onontbeerlijk. Elke advocaat heeft zich daarom gespecialiseerd in een of meer rechtsgebieden. Lidmaatschap van specialisten-verenigingen en de daarbij behorende gedegen opleiding zijn vanzelfsprekend.

De stijl van ons kantoor kenmerkt zich door transparantie, korte lijnen en een klantgerichte benadering. Daarnaast ook door kwaliteit, gedegenheid en vasthouden aan principes. Moderne zakelijke dienstverlening, waarbij plaats is voor de traditionele, sociale kant van de beroepsuitoefening.

 

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat regels die de verhouding tussen overheid en burger bepalen. De rechtspraktijk heeft veelal te maken met het procedurele bestuursrecht. Daarbij moet gedacht worden aan procedures rond bestemmingsplannen, afgifte van diverse vergunningen en bestuursrechtelijke boetes.

Mediation

Mediation

Mediation oftewel conflictbemiddeling is een geschikt middel om tot een snelle oplossing van zowel zakelijke als persoonlijke geschillen te komen.

Partijen lossen het geschil zelf op. Dit gebeurt onder leiding van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Er wordt gewerkt volgens een beproefde methode.

Voor bijna ieder conflict is een oplossing denkbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is. U blijft zelf de baas, uw relatie wordt niet onnodig geschaad, u vermijdt langdurige procedures en dus hoge kosten.

Personen-/Familierecht

Personen-/Familierecht

Dit rechtsgebied omvat regels met betrekking tot echtscheiding, adoptie, gezag over kinderen, omgang, alimentatie en dergelijke.

Personen- en familierecht leent zich bij uitstek voor het bereiken van een oplossing via mediation. mr. M.M. Wiersema en mr. W.J.P. Suringar hebben de specialisatieopleiding Personen- en Famlierecht gevolgd (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS)) en tevens de NMI-opleiding tot zakelijk mediator. Zij zijn gecertificeerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Procesadvocaat

Procesadvocaat

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten | mediators zet vanaf 1 september 2008 de procureurswerkzaamheden voort.

mr M.G. Doornbos treedt graag voor u op als procesadvocaat op dezelfde wijze als het kantoor in de afgelopen 60 jaar de procureursdiensten heeft verricht: gedegen, snel en efficiënt.

Strafrecht

Strafrecht

In strafzaken gaat het voornamelijk om de rechtsbijstand op de zitting bij de politierechter, bij de rechtbank of in hoger beroep hij het Gerechtshof.

Ook wordt gekeken of de zitting kan worden voorkomen. Soms kan een regeling worden getroffen door het opnieuw laten beoordelen van de zaak of door het afdoen van de zaak met een boete of een werkstraf. Ook kunnen adviezen worden gegeven over cassatie of het indienen van een gratieverzoek.

Jeugdrecht

Jeugdrecht

Bij jeugdrecht gaat het enerzijds om het bijstaan van de minderjarige in kinderstrafzaken en anderzijds om het bijstaan van minderjarigen bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. De belangen van de minderjarige staan centraal.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Dit rechtsgebied omvat de regels met betrekking tot een onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis met een inbewaringstelling (IBS) of een rechtterlijke machtiging (RM).

mr M.G. Doornbos, mr. W.J.P. Suringar en mw. mr. M.M. Wiersema verlenen rechtsbijstand in BOPZ zaken.

Gratis spreekuur

Iedere maandag en donderdag is er een gratis juridisch spreekuur (maximaal 20 minuten) op ons kantoor aan de Oosterhoutstraat 7 te Assen. U kunt van het spreekuur gebruik maken indien u vragen hebt over arbeidsrecht, ondernemingsrecht, personen & familierecht, erfrecht of vastgoedrecht. Maak geheel vrijblijvend een afspraak via de onderstaande link.

Vraag nu een gesprek aan
Vraag nu
een gratis
gesprek aan!